To follow the dream, and again to follow the dream – and so – always – usque ad finem...

Pamir

 

   Bezkresne wody Oceanu Atlantyckiego pochłonęły przez lata wiele jednostek. Jedną z bardziej znanych był czteromasztowy bark o nazwie Pamir. Warto poznać jego piękną historię i spektakularny, aczkolwiek bardzo gorzki, koniec.

København

  

   Historia jednostki København to kolejna z legend owianych wielką tajemnicą. Solidny, imponujący, pięciomasztowy żaglowiec imponował m.in. 5 tys. m2 żagla. Jednostka została również wyposażona w silnik pomocniczy, którego moc wynosiła 500 KM. Właścicielem żaglowca była Östasiatiske Kompagnii. Cechą charakterystyczną żaglowca, umieszczony na dziobie, był ozdobny galion, który przedstawiał biskupa Absalona – patrona Kopenhagi. Załoga statku liczyła 60 osób w tym 45 kadetów duńskiej Szkoły Morskiej.

Latający Holender

  

   Ta opowieść jest swego rodzaju wstępem do całego cyklu jaki przygotowujemy dla wszystkich czytelników-amatorów żeglarstwa. Legendy o zaginionych statkach za każdym razem wzbudzają spore emocje a czasem i przerażenie. Szczególnie wśród młodych adeptów.

The Flying Dutchman

Żaglowiec Lwów

  

   Jeżeli mówimy o pierwszym, polskim żaglowcu szkolnym to mamy na myśli oczywiście 3-masztowy bark o nazwie „Lwów”. Jednostka ta ma za sobą bardzo bogatą historię. Już samo określenie jej mianem „kolebki nawigatorów” daje sporo do myślenia. A gdzie miała początek fascynująca historia tego żaglowca?
Bark został zbudowany w 1869 roku w Wielkiej Brytanii. Pierwotnie nosił on nazwę „Chinsura” i pełnił rolę 3-masztowej fregaty towarowo-pasażerskiej.

Żaglowiec Dar Pomorza

 

   Któż z nas nie zna „Daru Pomorza”. Nawet osoby, które w gruncie rzeczy nie interesują się i niewiele mają wspólnego z żeglarstwem, doskonale rozpoznają tę nazwę. Niemniej jednak niewiele osób zna historię statku, która swój początek miała w 1909 roku.
Miejscem narodzin „Daru Pomorza” stała się stocznia Blohm und Voss w Hamburgu. Uroczyste wodowanie miało miejsce dokładnie 28 września 1909 roku. W jego trakcie jednostka została ochrzczony na cześć synowej cesarza Wilhelma II „Prinzess Eitel Friedrich”. Cóż można było wtedy powiedzieć o żaglowcu? Najbardziej sugestywne określenia to z pewnością piękny, nowoczesny i co najważniejsze bezpieczny.

Fregata Dar Pomorza

Sailing ships Class B

Sailing ships Class B

Sailing ships Class A

Sailing ships Class A

Sailing ships


Generalnie żaglowce klasyfikuje się ze względu na rodzaj osprzętu żaglowego, czyli takielunek (drzewca, olinowanie stałe, ożaglowanie).

W zależności od kształtu i sposobu zamocowania rozróżniamy dwa podstawowe rodzaje ożaglowania:
   - rejowe – najczęściej o kształcie czworokątnym
   - skośne – trójkątne
Żagle rejowe mocowane są górną krawędzią do drzewca zwanego reją, a żagle skośne – w symetrii statku tak, że nawietrzną jest jego przednia krawędź.
Najczęściej spotykane ożaglowanie skośne: bermudzkie, gaflowe, sztakslowe, lugrowe, rozprzowe.

 

Brygantyna, brigantine
Brygantyna (brigantine) – typ ożaglowania, posiadający dwa maszty, niosący na przednim maszcie ożaglowanie rejowe, a na tylnym ożaglowanie skośne. Można powiedzieć, że jest połączeniem brygu (ożaglowanie rejowe) ze szkunerem (ożaglowanie skośne). Jeśli z tyłu dołożymy jeszcze jeden maszt, to otrzymamy bark (2 rejowe + 1 skośne) lub barkentynę (1 rejowe + 2 skośne). Maszty brygantyny to, w zależności od tego, który z nich jest wyższy: fokmaszt i grotmaszt (niższy, wyższy), lub grotmaszt i bezanmaszt (wyższy, niższy).

Greif - ex Wilhelm Pieck, Kapitan Głowacki - ex Henryk Rutkowski
Barkentyna, barkquentine
Barkentyna (barkquentine), inaczej szkunerbark - żaglowiec posiadający trzy lub więcej masztów, niosący na pierwszym od dziobu ożaglowanie rejowe, a na pozostałych ożaglowanie skośne - przeważnie gaflowe, rzadziej bermudzkie.

Concordia, Esmeralda, Iskra II, Pogoria
Bryg, brig
Bryg (brig) - typ ożaglowania statku, posiadający dwa maszty, oba z ożaglowaniem rejowym. Maszty brygu, kolejno licząc od dziobu to fokmaszt oraz grotmaszt.

Fryderyk Chopin
Fregata, full-rigged ship, pełnorejowiec
Fregata (full-rigged ship), inaczej pełnorejowiec – żaglowiec przynajmniej trzymasztowy (czasami cztero- i pięciomasztowy), niosący na wszystkich masztach ożaglowanie rejowe. Na ostatnim maszcie, poza żaglami rejowymi, znajduje się też żagiel gaflowy. Fregaty należą do największych żaglowców świata, a nosić mogą do sześciu pięter żagli (czasem nawet siedem).

Christian Radich, Dar Młodzieży, Dar Pomorza, Stad Amsterdam, Sørlandet
Szkuner, schooner - Staysail    Szkuner, schooner - Topsail    Szkuner, schooner - 3 masztowy
Szkuner (schooner) – typ osprzętu żaglowego lub żaglowiec noszący ten typ osprzętu. Ma dwa lub więcej masztów o ożaglowaniu skośnym (gaflowym lub bermudzkim). Przy dwóch masztach pierwszy jest niższy lub równy drugiemu.

Iskra I, Kapitan Borchardt, Zawisza Czarny
Bark, barque - 4 masztowy Bark, barque - 3 masztowy
Bark (barque) – żaglowiec co najmniej trzymasztowy (rzadziej z większą liczbą masztów), niosący na wszystkich masztach (prócz ostatniego) ożaglowanie rejowe, a na ostatnim ożaglowanie skośne gaflowe lub (rzadziej) bermudzkie. W przypadku jednostki trzymasztowej, maszty nazywa się kolejno: fokmaszt, grotmaszt, bezanmaszt. Jeśli masztów jest więcej to grotmaszty są numerowane: pierwszy, drugi...

Alexander von Humboldt, Kruzensztern
 

Symbole przed nazwą:

SY – sailing yacht – angielski skrót określenia jachtów żaglowych
SV – sailing vessel – dla innych statków żaglowych
STS – sail training ship – żaglowy statek szkoleniowy
MSY – motor sailing yacht – jacht żaglowo-motorowy

W 2004 r. Sail Training Association – organizator regat The Tall Ships' Races wprowadził nowy system podziału jednostek na klasy:

Klasa A – żaglowce pełnorejowe o długości (LOA) powyżej 40 m
Klasa B – żaglowce o tradycyjnym ożaglowaniu poniżej 40 m długości
Klasa C – nowoczesne jachty poniżej 40 m długości i żeglujące bez spinakera
Klasa D – nowoczesne jachty poniżej 40 m długości i żeglujące ze spinakerem

Podkategorie

Typy żaglowców, generalnie żaglowce klasyfikuje się ze względu na rodzaj osprzętu żaglowego, czyli takielunek.

Legendarne żaglowce Lwów, Dar Pomorza.

Zaginione żaglowce - Pamir, Admirał Karpfanger, København.